Privacyverklaring

Versie 7 oktober 2020

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Op Gevoel. Met het publiceren van deze versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Dat doen we graag in begrijpelijke taal, zodat jij precies snapt hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Op Gevoel. Je dient je ervan bewust te zijn dat Op Gevoel niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen (zoals van social media). Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid van Op Gevoel te accepteren.

Op Gevoel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en bij ons in veilige handen is.

Veiligheid

Alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL) verbinding. Deze veilige verbinding kun je herkennen aan het slotje voor de URL in de adresbalk van de browser. Wij zullen nooit contact met je opnemen om te vragen naar persoonlijke gegevens, wachtwoorden of pincodes. Wij sturen je alleen een mail als het adres bij een bestelling bijvoorbeeld niet volledig is of als je bepaalde informatie vergeten bent in te vullen, die wel nodig is voor het compleet maken en kunnen verzenden van je bestelling.

Gebruik van onze diensten

Op Gevoel verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Aangezien je bij ons online producten koopt, hebben wij jouw naam, adresgegevens en mailadres nodig om de bestelling correct te kunnen verwerken en versturen. Wij combineren geen gegevens uit meerdere bronnen om zo een profiel op te bouwen. Op Gevoel zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of beschikbaar stellen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Dit zijn de partijen waar wij mee samenwerken:

• Mollie is onze betaalprovider. Het beveiligde systeem van Mollie zorgt ervoor dat je als klant op een veilige manier kan betalen via diverse betaalmethoden (zoals bijvoorbeeld iDeal). Omdat Mollie zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie.

• Strato is de host van de webwinkel en mail. Alle gegevens die je via de webwinkel of per mail ter beschikking stelt, worden opgeslagen op de servers van Strato. Strato heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Strato.

• Live video-chat verloopt via Skype. Skype heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Skype.

• Voor de opslag van onder andere facturen maken wij gebruik van Dropbox. Dropbox heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Dropbox.

• Adverteren doen wij op Facebook en Instagram. Daarnaast maakt Op Gevoel ook gebruik van Facebook Messenger. Facebook (waaronder ook Instagram en Messenger vallen) is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, daarom verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie.

• Ten behoeve van de belastingaangifte worden facturen met NAW gegevens gedeeld met onze boekhouder en, op verzoek, met de Belastingdienst. De boekhouder heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

Communicatie

Wanneer je een mail of een bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, waarover wij beschikken.

Cookies

Wanneer je de website bezoekt, kan enige informatie worden opgeslagen (op je eigen computer) in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Dit soort cookies slaan geen persoonlijke informatie op, maar zijn voor je browser een hulpmiddel om het voor jou makkelijker te maken websites snel te bekijken. Je kunt cookies in- en uitschakelen en/of verwijderen in je eigen browser. Het uitschakelen van cookies beïnvloedt wel het gebruik van onze webwinkel. Hierbij is het mogelijk dat bepaalde elementen niet meer optimaal functioneren.

Op Gevoel maakt gebruik van Google Analytics cookies. Onze Google Analytics cookies helpen ons om de website te verbeteren en zijn geanonimiseerd. Via Google Analytics kunnen wij het aantal bezoekers zien, we kunnen zien op welke pagina mensen de webwinkel verlaten en we kunnen bijvoorbeeld zien of de meeste bezoekers in de winkel vaker naar een bepaald product kijken. Dit zijn maar enkele voorbeelden, wij gebruiken deze gegevens alleen voor onze eigen statistieken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Op Gevoel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons als je je eerder wilt uitschrijven.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Je hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen.

Jonger dan 18 jaar

Onze website is voor iedereen toegankelijk. Maar als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken aan ons zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en). Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je deze toestemming (nog) niet hebt. Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 18 bent dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet oneindig, maar alleen zolang het nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. Dit zorgt ervoor dat we ten aanzien van het herroepingsrecht en de garantietermijnen onze taken goed en volledig kunnen blijven uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld een account aanmaakt om altijd makkelijk en snel te kunnen bestellen, is het niet aan ons om die gegevens te vernietigen (uiteraard wel op jouw verzoek). Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt voor statistische gegevens. Hiermee kunnen wij statistieken opbouwen, waarmee we de webwinkel kunnen verbeteren. Mailwisselingen die te maken hebben met bestellingen blijven ook bewaard om dezelfde reden. Facturen horen bij onze boekhouding en daarvoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst (7 jaar).

Datalek

Wij zijn als (webwinkel)ondernemer verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijk datalek zullen wij onze klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een mail.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Je hebt de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• Het laten corrigeren van fouten
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let erop dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacy beleid of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, voel je dan vrij contact met ons op te nemen.

Op Gevoel
info@op-gevoel.nl
Aaltenseweg 61
7131 NB Lichtenvoorde
(geen bezoekadres)